Statistikk for andre kvartal 2015

Nordmenn eier fortsatt aksjer for over 70 milliarder kroner, mens antallet aksjonærer faller noe i forhold til første kvartal i år. Hydro (NHY) og Yara (YAR) fosser frem som favorittaksjer hos private investorer.

I andre kvartal 2015 er det til sammen 345 336 personer som eier aksjer i Norge. Dette er en liten nedgang fra forrige kvartal, men sees i naturlig sammenheng med antall selskaper som er blitt delistet fra Oslo Børs i perioden, hvor aksjonærene i disse selskapene har falt ifra. Samtidig er det en økning i privat eierskap, gjennom at hver enkelt aksjonær eier flere aksjer i flere selskaper enn i forrige kvartal – en trend som gjenspeiles i alle aldersgrupper. Med økt diversifisering reduseres den totale risikoen i aksjemarkedet. Det at flere velger å eie fler aksjer tyder på at private aksjonærer er mer bevisst på dette.

Av selskaper de private har investert i siste kvartal, faller Statoil (STL) mest i antall aksjonærer. Flere og flere velger derimot Norsk Hydro (NHY) og Yara International (YAR), med REC Silicon (RAC) hakk i hel.

Den samlede verdien på porteføljen til den norske aksjonær er på over 74 milliarder kroner i andre kvartal. Gjennomsnittlig portefølje per person er dermed relativt uendret på 215 000 kroner per aksjonær mot først kvartal i år. Marine Harvest (MHG) og Sparebank 1 SR-Bank (SRBANK) er ikke lenger blant de ti selskapene hvor privatpersoner har investert størst verdier, men har nå blitt erstattet av AF Gruppen (AFG) og DNO (DNO).

Geografisk inndeling av privat eierskap viser at det kan ha vært en oljeeffekt også på aksjonærsiden. Sammenlignet med tall fra samme periode i fjor faller både Rogaland og Stavanger nedover på listene både når det gjelder antall aksjonærer og verdi på beholdningen. Private aksjonærer investerer ofte i lokale bedrifter i bransjer de har kjennskap til, hvor oljebransjen har sitt fotfeste i denne regionen.

Full oversikt over tall og utvikling blant private aksjonærer i Norge for andre kvartal finner du her

Andre kvartal 2015 – statistikk privat aksjesparing