Den Trønderske aksjonær

Ved utgangen av andre kvartal 2015 var det nærmere 27 000 private aksjonærer registrert i Trøndelag. 12 000 av disse holdt til i Trondheim. Trondheim er dermed den 5. største kommunen målt i antall aksjonærer i Norge. Og hvem er så den Trønderske aksjonær?

Den Trønderske aksjonær

Statistisk sett er en privatperson som eier aksjer i Trøndelag over 60 år – og en mann. Dette er i tråd med nasjonal statistikk for norske aksjonærer. I Trøndelag er likevel aksjonærene litt yngre og litt mer maskuline enn landsgjennomsnittet. I Norge er 54,3 prosent av aksjonærene over 60 år, mot 47,4 prosent i Trøndelag. Vi ser også at 77,1 prosent av de samme aksjonærene er menn, mot 79,7 prosent i Trøndelag.

Trondheim aksjonær alder
Aldersinndeling for aksjonærer i Trøndelag

Det er også noe færre trøndere som eier aksjer målt mot innbyggertall enn Norge sett under ett. 6 prosent av befolkningen eier aksjer på Oslo børs. Landssnittet er 6,7 prosent av befolkningen. Til gjengjeld eier 1/3 av dem flere enn en aksje.

Det totale antallet aksjonærer har gått noe tilbake de siste 5 årene – i tråd med generell utvikling. Til gjengjeld har de som har eid aksjer hatt en hyggelig avkastning på sine investeringer. I 2011 eide 28 171 aksjer for 3,51 mrd kroner. I år eide 26 877 aksjer for en samlet verdi av 4,69 mrd kroner.

Lokal forankring 

Lokal forankring er viktig for investorer. Aksjonærer investerer i selskaper de kjenner til – geografisk plassering er en av faktorene som fører til økt privat eierskap. Trøndelag har hele 10 selskaper notert på Oslo Børs til en verdi av 44 mrd kroner fordelt på Energi, sjømat, teknologi og egenkapitalbevis med mer. Dette er to flere enn i 2005, og bidrar til et fortsatt sterkt og aktivt eierskap i regionen.

Til sammenligning har Nord-Norge hatt et betydelig fall i antall aksjonærer det siste året etter at Hurtigruten ble tatt av børs. Bare i Troms fylke har det forsvunnet 400 aksjonærer i denne perioden, til tross for at interessen for å eie aksjer ikke er noe mindre i år. Aksjer i Tromsø

Sterk interesse for aksjer

I forbindelse med at Den store aksjekvelden 2015 også i høst holdes i de største norske byene har Oslo Børs og AksjeNorge sett på de regionale aksjonærstatistikkene for de ulike landsdelene på bakgrunn av tall fra VPS – som tallene over.

AksjeNorge vil legge til at det blir spennende å følge denne statistikken i årene som kommer. Hittil har vi vært i Tromsø og Trondheim og kan ut i fra interessen vi har fått i disse to byene konstatere at interessen for aksjer og aksjemarkedet er sterk. Ut i fra oppmøte i Trondheim kan det også se ut til at flere unge vil øke sin sparing og sine investeringer i aksjer og aksjemarkedet fremover, og at fordelingen blir mer balansert mellom kjønnene etter hvert i regionen.

Følg med AksjeNorge’s kvartalsvise statistikk her, eller meld deg på vårt nyhetsbrev slik at du mottar den nyeste statistikken først.