Bedre tider for langsiktig aksjesparing

Skatteforliket som kom i dag er enda et skritt i riktig retning for å få på plass en ordning for langsiktig sparing i børsnoterte aksjer og aksjefond. En slik ordning vil kunne gi økt fleksibilitet for privatpersoner som sparer i aksjemarkedet og kunne stimulerer til økt langsiktig sparing.

I lengre tid har blant annet AksjeNorge arbeidet for at det skal bli enklere og mer gunstig å spare langsiktig i aksjemarkedet. Bedrifter har lenge kunnet investere i aksjer uten å bli skattlagt for gevinst og utbytte fortløpende. At også privatpersoner skulle få denne muligheten er både naturlig og etterlengtet.

AksjeNorge støtter en ordning som vil gjøre at mann lettere kan bytte mellom aksjer og aksjefond, og å reinvestere utbytte og gevinst tilbake i aksjemarkedet, uten å ta hensyn til skatt ved hver transaksjon. Det gjør det  enda enklere å både handle og forbli i aksjemarkedet, og sikre det maksimale potensialet av sine investeringer over tid.

Et forslag til en slik løsning ble etablert allerede for ti år siden under navnet KLAS (Konto for Langsiktig Aksjesparing). At regjeringen nå oppfordres til å utrede og foreslå en slik ordning både gjennom eierskapsmeldingen i 2015 og skatteforliket i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 gir grunn til å tro at privatpersoner som investerer i aksjemarkedet går gode og enklere tider i møte.

Regjeringen øker samtidig skjermingsfradraget til fordel for de som spare i aksjer og aksjefond.