Finansiell Forståelse – Norge & G20

I fjor utførte AksjeNorge den norske versjonen av OECDs internasjonale kartlegging av finansiell forståelse blant befolkningen. Resultatene fra undersøkelsen ble lagt frem våren 2016. De har senere blitt brukt i en rekke internasjonale rapporter. Sist under G20 møtet i sommer, hvor Norge deltok som gjesteland. Norge utpeker seg også i denne i rapporten.

Nasjonal strategi for finansiell forståelse

OECD har som mål at samtlige medlemslands skal etablere nasjonale strategier for finansiell kompetanse, hvor nok kunnskap blant unge og gjennom skolen trekkes frem. Stadig flere land har en nasjonal strategi for å styrke finansiell kompetanse i befolkningen. Norge er ikke blant disse. Når vi sammenligner oss med andre land i undersøkelsen, ser vi samtidig at vi gjør det svært bra på de fleste områder. Det betyr ikke at vi kan nok.

Kravet til privat sparing for å sikre egen fremtidig velferd øker, samtidig som de finansielle produktene som tilbys stadig blitt mer komplekse. Individualiseringen av pensjonssystemet stiller også større krav til kunnskap og planlegging. Undersøkelsen i Norge avdekket dessuten at det er store forskjeller i befolkningen. Spesielt unge, kvinner og de med lav utdanning og inntekt er mer sårbare for økonomiske utfordringer. At mer kunnskap om privatøkonomi introduseres gjennom skolen, vil kunne utjevne disse forskjellene.

Norge & G20

I sommer ble rapporten som beskriver finansiell forståelse i G20 landene, samt Nederland og Norge lagt frem for lederne av G20-landene i Hamburg. Ser vi landene under ett, er det kun Frankrike som gjør det bedre enn Norge når resultatene for kunnskap, adferd og holdninger legges sammen. Også Canada og Kina ligger helt i tet og godt over gjennomsnittet for landene.

Som ved tidligere rapporter, leder nordmenn på kunnskapsspørsmålene. Vi har likevel utfordringer når det gjelder begreper som rentes-rente, inflasjon og diversifisering. Men det er forskjeller mellom kjønnene som gjør at vi utmerker oss sterkest. Få land har like store forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder finansiell kunnskap. Når det gjelder finansiell adferd, utmerker vi oss i størst grad i at vi ligger helt på bunn når det gjelder å budsjettere. Men kun Frankrike og Tyskland er flinkere enn oss til å betale regninger i tide. Det er også få land som gjør det bedre enn Norge når det gjelder holdninger til penger, sparing og langsiktighet.

Men selv om Norge og en rekke andre land klarerer seg bedre enn andre, viser rapporten at det er betydelig oppside i å arbeide målrettet mot unge og andre sårbare deler av befolkningen i alle landene i rapporten, gjennom å etablere nasjonale strategier for økt finansiell forståelse. Last ned rapporten 

Bakgrunn

Professor Ellen K. Nyhus ved Agderforskning

AksjeNorge er medlem av OECDs nettverk INFE – International Network for Financial Education. Det er INFE som er initiativtaker til den internasjonale kartleggingen av finansiell forståelse.

AksjeNorge gjennomførte undersøkelsen i samarbeid med Agderforskning, Finans Norge og Finansforbundet. Seniorforsker Ellen K. Nyhus ved Agderforskning bidro til en tilsvarende undersøkelse i Norge i 2012. Hun har hatt en sentral rolle i også dette prosjektet i både for- og etterarbeid av undersøkelsen og bearbeiding av materialet. TNS Gallup utførte selve undersøkelsen.

Prosjektet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Finansmarkedsfondet. Finansmarkedsfondet finansierer forskning, samt allmennopplysningsprosjekter som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer.