Hvordan skal vi få flere kvinner til å spare i aksjer og fond?

I forbindelse med Kvinnedagen ble daglig leder i AksjeNorge invitert til Nordnets Pengepodden.

Hver uke inviterer Nordnet interessante gjester til deres podcast-studio. Med skrekkblandet fryd deltok vår egen daglig leder, Kristin Skaug, tidligere denne uken. Tema var knyttete til kvinners sparevaner og hva vi kan gjøre for å bedre mulighetene for t kvinner får relevant og god informasjon, og mye annet kom selvsagt opp. Takk for invitasjonen, Nordnet!

Noen enkle inntrykk:

  • Kvinner er bedre investorer enn menn
  • Kvinner sparer mindre enn menn
  • I fjor var menn og kvinner aksjeavkastning unormalt lik

Hør spareøkonom Bjørn Erik Sættem, investeringsøkonom Mads Johannesen og Aksje-Norges Kristin Skaug i Pengepodden >