531.000 nordmenn eier aksjer

Ny rapport om nordmenns sparing i aksjer på Oslo Børs viser at risikoviljen er tydelig til stede.  Vi ser fortsatt vekst i antall private aksjonærer og verdier investert i aksjer

531.307 eier aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs for totalt kroner 162 milliarder (per 30/6/2021). Hvert kvartal utarbeider vi i AksjeNorge er rapport om nordmenns sparing i aksjer og egenkapitalbevis som står på en VPS konto (eller Aksjesparekonto). Data vi bruker er levert av Euronext VPS  i tillegg til kursinformasjon og kunnskap fra Oslo Børs.

Les hele rapporten her >

I første kvartal økte antall nye aksjonærer med rekordhøye 38.000 og i 2.kvartal fortsatt veksten dog i lavere takt men 17.351 nye nordmenn begynte å handle aksjer i årets andre kvartal. Det betyr at hele 55.106 nye nordmenn begynte å handle aksjer hittil i 2021! Før pandemien var det normalt med betydelig lavere kvartalsvise og årlige endringer, rundt 6.000 nye aksjonærer per år.

Grafen nedenfor viser antall privatpersoner som eier aksjer og egenkapitalbevis på en VPS/ASK-konto  siden 1995. Som du ser, er det en kraftig vekst de siste årene, og vi så allerede i slutten av 2018 en gradvis endring.

Siden før pandemien har mer rundt 150.000 (fra desember 2019 med 385.000 aksjonærer) nye privat personer begynt å handle aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs. Det er spesielt de under 40 år som har vokst mest i antall under pandemien.

Nordmenns aksjeformue på Oslo Børs fortsetter også å øke og har økt med 3,8% i andre kvartal, og 14,4 % siden årsskiftet. Økningen er et resultat av ny innskutt kapital og avkastning på eksisterende beholdning. Til sammenlikning har Oslo Børs hovedindeks Osebx steget med 5,9 % i 2. kvartal og 15 % hittil i år, til 1120, 96.

Grafen nedenfor viser de totale verdiene i milliarder kroner investert i aksjer og egenkapitalbevis notert på en av Oslo Børs markedsplasser:

Børs er ikke bare for de eldre

Tidligere år sa man at den typiske investor på børs var eldre mann. Når vi gjennom 2019, 2020 og 2021 har  hatt en så kraftig tilstrømning av nye aksjonærer, ser vi at mer enn 50% av de nye er under 40 år gamle.

Men selv om de yngre har økt mest i antall, ser vi at fortsatt er det de eldste som eier for mest. I tabellen nedenfor ser du antall nordmenn fordelt på de ulike aldersgruppene og deres samlede verdi i aksjer. Tabellen viser endring fra juni 2020, som var kort etter det kraftige børsfallet vi opplevde i fjor våres:

Dårlig spredning gir lavere verdi

Gjennomsnittlig eier nordmenn aksjer hver seg for ca kroner 305.000 (beige søyler). Det er knappe 2,59% opp fra første kvartal, mens børsen (osebx) i samme periode steg med 5,9%.

Hvis vi deler inn aksjonærene i de under 40 år (oransje søyler) og de over 40 år (blå søyler), ser vi at i 2.kvartal falt de yngres gjennomsnittlige porteføljeverdier med 8,3% fra forrige kvartal, mens de eldres steg med tilsvarende 8,3%.  Det kan være flere årsaker til dette, men en av de mest åpenbare er at de yngre eier færre ulike selskaper i tillegg til velger aksjer med større svingninger. Dermed har de vært mindre rustet for verdisvingninger i de valgte enkelt-selskapene. En annen tilleggsforklaring kan også være at de yngre valgte å sikre gevinster ved å selge seg ned i aksjer (ergo trekke penger ut fra aksjemarkedet).

Videre kan det være at de yngre plutselig så gjenåpning av samfunnet, lever dermed annerledes og begynner å bruke mer penger på andre ting (handel & service-næringer; ref SSBs statistikk for retailsalg), enn i aksjer/sparing. Men merk at dette kun er gjetninger fra oss.

Les rapporten

I rapporten kan du lese mer og få detaljer om alder, kjønn og fylker, samt hvilke aksjer som er mest populære. Les hele rapporten her >

 

Kilder: Euronext VPS, Oslo Børs og AksjeNorge

Foto på toppen: Look Studio / Shutterstock.com

Forbehold

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.