Økte renter fremover

I dag kl 10:00 annonserte Norges Bank at styringsrenten økes med 25bp, til 3,00% (fra 2,75%). Trolig vil renten heves videre til rundt 3,50 % (før sommeren), skriver Norges Bank i pressemeldingen. Styringsrenten i Norge er ikke lengre nest-lavest i Europa og USA, men lik som i Sverige. Sveits økte også renten i dag.

Det kan dermed se ut som at rentetoppen for Norges Banks styringsrente blir 3,50%, mot tidligere antatt 3,75% (før siste tids bankkrise). Den siste uken har både den europeiske og amerikanske sentralbanken hevet rentene. Nedenfor ser du hva styringsrenten er i ulike områder:

Norges Bank virker lite bekymret for den økonomiske situasjonen for de norske bankene, sett i lys av siste tids nyheter. Allikevel hører vi at de fortsatt er litt urolig for inflasjonen som fortsatt er høy (6,3%) og effekten den har på både lønnsvekst og arbeidsmarked. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sa i tale og påfølgende intervjurunde at det er ventet at styringsrentene vil økes frem mot sommeren, til 3,50%. Og dermed er det ventet at boliglånsrenten vil da ende på rundt 5,00%.

Første rentekutt kan i beste fall bli i 2025. Det betyr en boliglånsrenten opp på rundt 5% vil vare en god stund.

Til spørsmål om kronekursen er sentralbanksjefen tydelig: De styrer rentene etter inflasjonen og med et inflasjonsmål på 2,00% (som våre handelspartnere), er det fortsatt et stykke ned dit.

Du kan se talen i opptak på Norges Banks nettsider >

Les siste Pengepolitiske rapport her >

På VGTV / E24 var det også liveintervjuer med makroøkonomer fra Nordea og Handelsbanken. Du ser det her >

Noen hovedtrekk

  • Prisveksten er for høy (ligger på 6,30% mot 2,00% ønsket)
  • Norges Bank har ansvar for å få ned prisveksten
  • Det går bra i norsk økonomi (les også hva bedriftene sier )
  • Trolig hever Norges Bank renten videre

For deg som investerer i aksjer, anbefaler vi at du leser «Pengepolitiske vuderinger» > om gasspriser og vekstutsikter.

Utvalgte grafer:

Rentebanen stiger

Nedenfor ser du hvordan styringsrenten har endret seg over tid (heltrukken linje). Den lavere blå stiplede linjen viser hvordan Norges Bank så for seg at rentene vil endre seg i desember. Den sorte stiplede (øverst) er nyeste rentebane og her ser vi at Norges Bank trolig vil øke rentene igjen. Men som sentralbanksjefen sa tydelig: Dette er prognoser, ikke hva som faktisk vil skje (les: rentenhevinger kan bli flere/større, rentehevinger kan utsettes, rentehevinger vil ikke skje; uansett: et anslag).

Inflasjonen.

Rød linje er inflasjonsmålet. Sort linje er prisveksten (KPI), mens blå linje er kjerneinflasjonen (tatt vekk mat og energipriser).

Kildene i artikkelen er fra Norges Banks nettsider der du finner mer informasjon.

 

Forbehold:

Det kan forekomme feil og mangler i artikkelen. Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.

Bruk gjerne din rådgiver i banken din. Der kan du få et sparemøte og laget en spareplan som er tilpasset deg og dine behov.