Frontline-aksjen

Sterk utvikling

Frontline fortsetter sin sterke utvikling fra 2023 og er så langt i år opp over 20 prosent, i tillegg til at selskapet tiltrekker seg stadig nye aksjonærer. Aksjen har en markedsverdi på rundt 50 milliarder. Det er rundt 18 226 norske privatpersoner som er aksjonærer, og disse eier om lag 11 prosent av selskapet. Snittverdien aksjonærene eier for er 187 693 kroner. Blant de 50 største selskapene på Oslo Børs er det bare noen få sparebanker og entreprenører som har like stor andel eid av norske privatpersoner, så vi tenker at det er interessant å se nærmere på aksjonærsammensetningen.

 

Både aksjonærer og verdier har steget raskt hos Frontline i 2023

Fra årsskiftet 22/23 har antall kvinner gått fra 1 591 til 3 109 og menn fra 8 495 til 15 117, noe som betyr en økning på henholdsvis 95 og 78 prosent. I denne perioden har verdiene steget med 197 prosent for kvinnene og 126 prosent for mennene. Til sammenligning har kursen steget med 102 prosent i samme periode.

 

Flere unge eiere

Det er de yngre av investorene som har hatt størst prosentvis økning i både verdi og antall i perioden, men snittverdien har økt mest blant de eldre. Dette ser vi i hovedsak hos begge kjønn. Kvinneandelen er 17 prosent av antallet og bare 10 prosent av verdiene, til tross for at kvinnene har økt mest prosentvis både i antall og verdier. Tabellen viser netto prosentvis endring i verdi/antall.

Tabellen viser netto prosentvis endring i verdi/antall.

 

Forbehold

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.