23 mars, 2020

Under temaet "Learn. Save. Earn." arrangeres Global Money Week 2020 #GMW2020 også i år. AksjeNorge inviterer elever og studenter til presentasjon og omvisning på Oslo Børs.

Nærmere informasjon om opplegget for uken kommer medio februar.

GMW2020 er et globalt initiativ i regi av OECD og OECD/INFE. Dette er sjette året AksjeNorge er med å arrangerer Global Money Week i Norge. Normalt har AksjeNorge sammen invitert samarbeidsskoler med elever i VG2 og VG3 til omvisning av børsbygget og presentasjoner av både børs og finansmarkedene. Ungdomsorganisasjoner har også vært invitert til å ta del. Vi ser nå på opplegget om vi gjør det samme eller fornyer oss.

Global Money Week arrangeres over hele verden i perioden . Initiativet har som mål å sette fokus på finansiell kunnskap og lære unge mennesker om penger, det å skape seg en inntekt, komme i jobb og spare gjennom morsomme og interaktive aktiviteter.

Årets tentative slagord er som ifjor: «Lære. Spare. Tjene.» Mer spesifikt ønsker vi med dette at unge skal få kunnskapen og utvikle ferdighetene til å ta gode finansielle beslutninger gjennom livet.

 

Har klassen din lyst på omvisning og foredrag om årets tema, eller skolebesøk? Vi beslutter ikke noe konkret før i februar, men meld gjerne din interesse da til Kristin Skaug i AksjeNorge: kristin.skaug@aksjenorge.no

Samarbeid?

Har kanskje en av våre samarbeidspartnere lyst å bidra eller lage noe felles? Ta kontakt ASAP.