Riktig svar: Oslo Børs har tre markedsplasser for elektronisk handel med aksjer og verdipapirer:

Forklaring: Oslo Børs, Oslo Axess (for selsksper som….) og Merkur Markets (som er for selskaper som)

 

Spørsmål 3: Hvilke tre sektorer omtales normalt som de tre største på Oslo Børs?

Energi, sjømat og shipping

Olje, vannkraft, shipping

Energi, bank/finans og shipping