Hvem får ikke Egen Pensjonskonto?

Hvis du ikke lengre jobber i en bedrift med Innskuddspensjonsordning, men du har Pensjonskapitalbevis (PKB) fra tidligere arbeidsforhold, vil du ikke få en Egen Pensjonskonto.

Skulle du senere bytte jobb eller begynne i en bedrift igjen som har Innskuddspensjon, opprettes automatisk en Egen Pensjonskonto for deg hos arbeidsgivers pensjonsleverandør. I den sammenheng skal også dine Pensjonskapitalbevis samles på denne nye Egen Pensjonskonto for deg, såfremt du ikke har resevert deg på norskpensjon.no