Å spare i aksjemarkedet innebærer større mulighet for avkastning, men også større risiko enn å spare i for eksempel på bankkonto eller i pengemarkedet.

Ikke bare avhenger aksjemarkedet av hvordan selskapet i seg selv presterer, men det henger også sammen med bransjerelatert risiko og generell makroøkonomisk utvikling. Utviklingen i både markedet og selskaper svinger, og du kan oppleve dager med både tap og inntjening.

Men skal du ha meravkastning på dine investeringer, må du ta risiko. Historisk sett er det ingen spareformer som har gitt større avkastning over tid enn aksjemarkedet.

Les mer om hva som påvirker aksjekursene her.

Her kan du lese mer om hvordan du kan redusere egen risiko, og om avkastning i aksjemarkedet.