Å spare i aksjemarkedet innebærer større mulighet for avkastning, men også større risiko enn å spare i for eksempel på bankkonto eller i pengemarkedet.

Ikke bare avhenger aksjemarkedet av hvordan selskapet i seg selv presterer, men det henger også sammen med bransjerelatert risiko og generell makroøkonomisk utvikling. Utviklingen i både markedet og selskaper svinger, og du kan oppleve dager med både tap og inntjening.

Men skal du ha meravkastning på dine investeringer, må du ta risiko. Historisk sett er det ingen spareformer som har gitt større avkastning over tid enn aksjemarkedet.

Les mer om hva som påvirker aksjekursene her.

Her kan du lese mer om hvordan du kan redusere egen risiko, og om avkastning i aksjemarkedet.

 

Forbehold

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.