Aksjemarkedet innebærer høyere risiko enn sparing i blant annet bank og renter. Det er viktig å være klar over denne risikoen, og gjøre seg kjent med hvordan man kan redusere risiko for redusert avkastning i sin totale spareportefølje.

Mange forbinder ordet risiko med noe farlig. Men å ta risiko i aksjemarkedet er ikke farlig. «Å ta risiko i aksjemarkedet» betyr mer eller mindre å aksepterer at markedet svinger fra dag til dag, og i noen spesielle perioder mer enn andre. Dersom man forstår hvorfor markedet svinger og hva man kan gjøre for å redusere risikoen for tap, er det både en spennende og som regel over tid en lønnsom måte å spare mot fremtiden på.

Aksjesparing må ses over en lengre periode for å gi et rettferdig bilde av potensialet. I et kort perspektiv kan kursvariasjonene være store. Risikoen ved sparing i aksjer ligger i at kursene kan falle og at man ser seg nødt til å selge aksjene med tap. Det er flere grunner til kursfall. Det kan være at selskapet leverer dårlige resultater og at markedet anser fremtiden for selskapet som svak. I verste fall kan et selskap gå konkurs.

Andre ganger kan det være større markedsbevegelser som preger aksjene eller aksjefondene som du eier. Dersom et marked er i en oppadgående trend sies å være et «bull market».  Faller markedet, kalles det derimot et «bear market». I et bearish marked kan det ta tid før aksjemarkedet begynner å gi god avkastning igjen – som ved finanskrisen i 2008 og fremover.

Tenk langsiktig

Det viktigste man gjør for å redusere sin risiko når man investerer i aksjemarkedet er å tenke langsiktig. Gjerne 5, helst 10-15 år frem i tid. Prøv å se for deg hvor aksjen eller fondet ditt er der fremme når du skal bestemme deg for hva du skal kjøpe eller selge og hold øynene på målet. Da klarer du å stenge ute den kortsiktige støyen som ofte gjør at enkelte selger når aksjen har falt mye. Husk også at det er få som klarer å time markedet og ta ut raske gevinster ved å handle aksjer. Mange vil derimot være godt tjent med å eie aksjer og aksjefond over tid, og da i selskaper som har vist en solid utvikling med gode og stabile fremtidsutsikter.

Diversifisering

En annen måte å redusere sin risiko på er å diversifisere din portefølje. Da sprer du din risiko. Det er ulike måter å spre sine investeringer for å redusere sin risiko. For å redusere selskapsrisikoen bør man investere i forskjellige selskaper. Om det går dårlig med ett selskap har man flere ben å stå på. Det samme gjelder for plasseringer i ulike bransjer. Selskaper i samme bransje følger ofte hverandre, og det er derfor liten trygghet i å investere i ulike selskaper som driver med akkurat det samme.

Å sette sammen en diversifisert portefølje innebærer med andre ord at man sprer risikoen mellom ulike selskaper i ulike bransjer. Aksjefond tilbyr sparerne en stor grad av risikospredning. De kan plassere pengene i mange ulike selskaper i forskjellige bransjer og i mange ulike deler av verden. Det er viktig å ha den samme tankegangen når du investerer i enkeltaksjer.

Hvor mye skal jeg investere?

Du trenger ikke mye kapital for å spare i aksjemarkedet. Selv små summer kan bli store over tid. Når man skal fatte en investeringsbeslutning er det likevel viktig å evaluere egen kapitalsituasjon, og med dette også ta høyde for hvor mye risiko man kan pådra seg. Spesielt med tanke på når du måtte komme til å trenge dine sparemidler igjen. Dersom du har planlagt en større investering i bolig eller lignende til neste år, er det trolig ikke lurt å plassere alle midlene i aksjemarkedet i dag. Da risikerer du å måtte selge med tap dersom markedet faller. Igjen: ha en langsiktig tankegang. Og ikke minst: Pass på at du sover godt om natta. Dersom dine investeringer holder deg våken, har du trolig påtatt deg mer risiko enn du kan tåle.