Utvidet overgangsregel

Ved introduksjon av Aksjesparekonto (ASK) vedtok myndighetene at man gjennom en overgangsregel skulle lette overgangen til den nye ordningen. Stortinget har vedtatt at overgangsregelen utvides ut året 2018.

Ved introduksjon av Aksjesparekonto (ASK) vedtok myndighetene at man gjennom en overgangsregel skulle lette overgangen til den nye ordningen, ved at alle som eier aksjer og aksjefond kan flytte sin eksisterende beholdning til en ASK-konto uten å måtte realisere gevinst. Dette er svært gunstig for alle som har opparbeidet seg god avkastning på sin portefølje over tid.

Overgangsregelen gjelder ut 2018

Overgangsregelen ville i første omgang gjelde ut 2017, noe som flertallet inkludert AksjeNorge ikke mente ville være tilstrekkelig. Det ble derfor foreslått i årets statsbudsjett å utvide overgangsregelen til å gjelde ut 2018. Selv om enigheten var bred, er det først nå saken er behandlet i stortinget og overgangsregelen er vedtatt til å gjelde ut 2018. Dette er svært gledelig for både investorer og tilbydere som nå gis mer tid til å ta i bruk ASK under gunstige betingelser. Det presiseres videre at egenkapitalbevis inngår også i den nye overgangsregelen, ettersom de var utelatt fra gjeldende regler. Forslag til nye lovtekster finner du her.

Hva gjør jeg nå?

Dersom du ikke allerede har flyttet dine aksjer, aksjefond eller egenkapitalbevis til en aksjesparekonto, kan du glede deg over at det ikke haster like mye. Det viktigste er at du får flyttet over din beholdning i løpet av 2018, dersom du har opparbeidet deg gevinst over tid. Da kan du velge å reinvestere dine midler uten å måtte betale skatt løpende så lenge det er innenfor den nye kontostrukturen.

Dersom deler av din beholdning har tap, kan du velge å realisere dette tapet ved overflytting i det skatteetaten betegner som «flytting med diskontinuitet». Snakk med din megler, bank eller forvalter om hvordan du kan gjøre dette. Les også mer under Ofte stilte spørsmål og svar.

Valg av Aksjesparekonto

Banker, meglere og forvaltere har allerede sendt ut mye informasjon om Aksjesparekonto til sine kunder. AksjeNorge anbefaler at du følger med på informasjon fra din tilbyder, og kontakter dem direkte så snart du har spørsmål eller innspill. De fleste har tilrettelagt for enkel kontoflytting gjennom sine nettløsninger. Du kan selvsagt også undersøke andre tilbud. Uansett hvilke løsning du velger, er det likevel fullt mulig å flytte til en annen tilbyder senere. Husk at det kan medføre kostnader å flytte en Aksjesparekonto, og at du alltid danner deg et kostnadsbilde av dine ulike alternativer.

Husk også at det ikke er mulig å delflytte aksjesparekontoen senere. Dersom du har flere kontoer skaper det mer fleksibilitet for senere flyttinger. Det gjør det også enklere å flytte beholdninger til flere arvtakere senere. Men igjen; dann deg et godt bilde av hva det vil ha å si for din totalportefølje og hva det vil koste.

Langsiktig Aksjesparing

Når Aksjesparekontoen din er etablert kan du flytte dine posisjoner mellom aksjer og aksjefond uten å realisere løpende beskatning. Da kan det være lurt å huske på at det alltid lønner seg å tenke langsiktig når du skal spare i aksjemarkedet. Hyppige kjøp og salg koster penger og forskning bekrefter at et fåtall av oss klarer å «time» topper og bunner i markedet riktig. Tenk på hvordan tror du din aksje eller ditt aksjefond vil utvikle seg de nærmeste 5-10 årene eller lenger. Lag en plan og ta langsiktige beslutninger uten å la deg påvirke av kortsiktige markedsvisninger. Her finner du nyttige tips om å spare i aksjemarkedet.

Om AksjeNorge

AksjeNorge er blant aktørene som har arbeidet lengst for at privatpersoner skal få muligheten til gunstig sparing i aksjer og aksjefond på lik linje med profesjonelle investorer. Vi er derfor veldig glade for at Aksjesparekontoen endelig er en realitet, og ser frem til økt sparing i aksjer og aksjefond i Norge fremover. Vi er også blant aktørene som har arbeidet for utvidelse av overgangsregelen. Følg AksjeNorge på Facebook og Twitter eller meld deg på vårt nyhetsbrev for å følge nyheter rundt norsk aksjesparing fremover.