Overaskende få nye aksjonærer på børs

Til tross for en stadig høyere børsindeks, er det overaskende få som tiltrekkes av å spare i aksjer. Men det er viktig å poengtere det hyggelige også: Aldri før har nordmenn eid så mye på børsen!

Hvert kvartal utarbeider AksjeNorge statistikk basert på tall fra VPS. I tredjekvartal 2018 er det kun små endringer i den norske befolkningens aksjebeholdninger, sammenlignet med året før. Og de siste kvartalene har vi sett tilnærmet ingen økning i antall private aksjonærer, tvert imot. I år har vi mistet både Norske Skog og Ekornes fra børsen, og med dem forsvant flere tusen private aksjonærer. Med siste års lave renter og etter sigende gode økonomisk vekst i Norge, burde man sett at befolkningen generelt endret holdning til aksjer.

Vi har i tillegg 15 spennende nye selskaper notert på Oslo Børs i år. Hittil i år er det sjømat- og energiaksjer som har bidratt mest til oppgangen i Hovedindeksen. I skrivende stund har sjømat-sektoren steget med mer enn 64 % hittil i år og energi med mer enn 27 %, men antall aksjonærer er omtrent det samme. Men det hyggelige er: Aldri før har nordmenn eid så mye i enkelt-aksjer målt i kroner: Nordmenn eide pr 3.kvartal aksjer for 109,6 millioner kroner.

Du kan se vår kvartalsstatistikk her.

Til sammenlikning kan vi fra statistikk i fonds-bransjen (VFF), se en kraftig nedgang i sparing i aksjefond blant privatpersoner. I september var det flere selgere av «frie» aksjefond enn kjøpere og hittil i år er det 2,7 milliarder mindre investert i aksjefond. Ser man på pensjonstallene (innskuddspensjon, IPS, Pensjonskonto, Fondskonto/unit link o.l.), har aksjefondsinvesteringer hittil i år økt med 1,7 milliarder, og her kan man anta at det meste stammer fra Innskuddspensjon (les: pensjon gjennom arbeidsgiver).

– Hvis man skal tørre å konkludere på basis av disse tallene, kan det se ut som at, hadde det ikke vært for at arbeidsgiver betaler inn innskuddspensjon for sine ansatte, hadde ikke nordmenn som privatpersoner vært med på det «aksje-eventyret» vi så langt har hatt i år, deler Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge.

 

Kontaktperson:

Kristin Skaug, Daglig leder

Mobil: 415 77 351

Kristin Skaug, daglig leder AksjeNorge
Foto: CF Wesenberg Kolonihaven Studio