Hva driver markedene for tiden?

I dag faller børsen igjen. Kraftig og med store svingninger. Dette er i stor grad drevet av kraftig fall i teknologi-aksjer i USA og ikke minst trennering av handelsavtale mellom USA og Kina. I tillegg har vi kraftig fall i oljeprisen.

Vi begynner å nærmes oss nivåer der hele årets oppgang er borte. Tech-verdier tilsvarende Oljefondet er borte siden toppen i oktober (1.000 milliarder dollar). Det er spesielt FAANG-aksjene som driver dette. FAANG står for Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Goggle-eier Alphabet. Selv om tech-aksjer har falt mye fra toppen, har allikevel de fleste positiv avkastning hittil i år. Apple som har falt 20% fra toppen, er allikevel opp med 10% (enn så lenge). Analytikere hevder at 3.kvartalstallene ikke var spesielt dårlige, men det var mangelen på gode nyheter som trekker ned. Facebook på sin side sliter med tilliten etter diverse brudd på personvernet.

Oslo Børs er sterkt oljedrevet og som regel påvirkes den daglige kursutviklingen av OSEBX av oljerprisen. Lavere oljepris svekker børsen. Markedet frykter for høy olje produksjon. Husk OPEC-møtet er først 6.desember.

Korreksjonen på Oslo Børs ansees av en del norske analytikere som å være en normal korreksjon. – En korreksjon på 10-15% er ikke unormalt, delte Netfonds imorges. Amerikanske analytikere derimot er mer bekymret for at vi nå har hatt en 10-års perioden med stigende børs. Det er mye lengre enn forrige oppgangsperiode (som regel 4-5 år av gangen). I skrivende stund er oljeprisen ned 5% fra i går.

Makroøkonomisk hører vi at økonomien (les: Norge og andre vestlige land) går bra, at vi har vekst. Derfor settes rentene opp, for å bremse veksten og sikre at det ikke «tar helt av». At renter stiger, er normalt et tegn på at det går i riktig retning. Spørsmålet nå ifht. USA er om renteøkningene begynner å bli for mange og at selv om sentralbanken har gitt antydninger om ytterligere 4 økninger til og med 2019, kan gi for brå oppbremsing.

Så, hva gjør vi nå?

Det viktigste du gjør for sparingen din, er å sikre at du har riktig fordeling mellom aksjer (høy risiko) og renter (lav risiko). De fleste småsparere har som regel allerede for lav aksjeandel i forhold til hva eksperter råder en til på lang sikt. Men det er viktig å føle seg komfortabel med den risikoen man har. Har du valgt ulike aksjer, eller er alle sparepengene i samme aksje? Sparer du i aksjefond, er det viktig å se på om du også der er såkalt «vel-diversifisert», det vil si at du sprer deg på flere regioner og sektorer. Når du sprer risikoen er du mindre utsatt for store svingninger. På aksjekveldene vi hadde i høst, delte økonomer og analytikere gode råd for urolige tider. Ta en titt på deres presentasjoner for inspirasjon.

Ser vi nøyere på Apple, så sluttet Apples på kurs 185,86 mandag (20/11) og er opp ca 10% hittil i år. Aksje hadde høyeste kurs på 233,47 og fra årsstart til toppen hadde aksjen steget med 40%. Fallet fra toppen til i dag utgjør 20%. Poenget med eksempelet er at å hoppe på en raskt økende kursutvikling øker risikoen for en rekyl eller korreksjon. Og det opplever vi nå. Så det å «time» markedet er praktisk talt umulig. Derfor anbefales det ofte for småsparere å spare et fast beløp hver måned. Da treffer man noen ganger en bunn, andre ganger toppen, men i snitt er man med på den lange veksten (forhåpentligvis). Det er svært viktig å forstå at historisk utvikling på en investering, ikke er en garanti for fremtidig utvikling.

Har du eid aksjer eller aksjefond i flere år?

Hvis du er en av veldig mange som har spar jevnt og trutt i fond eller aksjer, har du mest sannsynlig en svært positiv avkastning på sparingen din. Nå kan du samle dine aksjer og aksjefond (begge deler EØS-hjemmehørende) i en Aksjesparekonto. Dermed får du utsatt skatt på gevinsten hvis du finner ut du vil selge deg ut eller bytte til andre aksjer eller aksjefond. Hvis du flytter denne sparingen til aksjesparekonto før jul i år (2018) blir ikke flyttingen av dagens beholdning ansett som et salg. Utsetter du dette til 2019, blir det ansett som salg og du må beskatte gevinsten med 31,86%. Vi i AksjeNorge mener det for de fleste småsparere er gunstig å samle aksje- og aksjefondssparingen i Aksjesparekonto. Men det er viktig å få det gjort før årsskifte! En ting er skatte-elementet men du får også tilgang til betydelig flere aksjefond enn bare de banken/megleren din tilbyr i dag.

Les mer om Aksjesparekonto her

Det er mer enn 650.000 nordmenn som enda ikke har benyttet seg av tilbudet, men rundt 450.000 har det. For deg er det enkelt å opprette aksjesparekonto på nett med Bank ID. Men banken/megleren trenger mer tid etter dette. Derfor anbefales det at dette gjøres senest 30.november. Etter dette tør få love at de klarer overføringen i tide. Å opprette aksjesparekonto er gratis hos de fleste og det er ingen binding på sparingen din.

 

Rebalansering

Et annet poeng for deg som har eid aksjer og aksjefond en stund, og har veldig bra avkastning: Siden aksjene har steget i verdi over lang tid, har du riktig fordeling mellom renter og aksjer? Er det på tide å sikre noen av gevinstene (selv om du har hatt et fall de siste 5-6 ukene)? Hvis du har en spareplan, ta en titt på denne og vurder om det er på tide å rebalansere (dvs. justere vektingen mellom aksjer og renter).

 

Følg oss på sosiale medier og i nyhetene

Avslutningsvis lurer du kanskje på hvorfor vi i AksjeNorge også følger markedene så tett?  Det er nødvending fordi det er med på å påvirke rammebetingelsene for deg som sparer i aksjer og aksjefond. Og det er gøy! I tillegg rapporteres det fra Oslo Børs på TV2 nyhetskanalen daglig kl 09:30 i tillegg til tirsdager ca. kl 16:30, noe vi i AksjeNorge er med på. Videre deler vi av aksjekunnskapen vår med journalister, skoleklasser, lærere og andre som er interesserte, eller burde være interesserte. For daglige oppdateringer, følg oss på twitter For mer sporadisk oppdatering, følg oss på Facebook, Linkedin og Instagram og Snapchat @AksjeNorge

Lykke til med sparingen!

Skrevet av Kristin Skaug,
daglig leder i AksjeNorge

Kristin Skaug, daglig leder AksjeNorge
Foto: CF Wesenberg Kolonihaven Studio