Resultatrush på børsene

Nå kommer selskapene med årets første regnskapstall, og da for 1. kvartal. I og med at vi fikk full nedstengning verden over, først fra øst og så mot vest, vil tallene avvike mye fra tidligere forventninger og tidligere kvartaler.

Vi hørte ved årsskiftet om hvor bra 2020 skulle bli, men at den globale veksten muligens ville flate ut, at det vekst-eventyret vi har opplevd gjennom flere år snart måtte bremses. Og bremsen kom, fra svært uventet hold. Det forventes at den globale veksten faller og allerede har vi i Norge fått tall på dette fra SSB.

Tallene ekspertene normalt ser på

Ved forrige runde med kvartalstall fikk vi flere gode tips fra aksjeekspertene Paul Harper, Karl Oscar Strøm om Mads Johannesen. Les deres tips her > 

Men når vi hører Paul Harper i en av DNBs nyeste podcaster, får vi inntrykk av at å sammenlikne resultater for årets første kvartal med fjorårets ikke er like relevant lengre. Hør aksjestrateg Paul Harper og aksjesjef Thomas Breivik fra DNB i podcasten DNB Utbytte >

Noen tall som er viktige å følge med på og utviklingen i disse:

 • Omsetning / inntekter
 • Resultat, ofte beskrevet som EBIT (earnings before interest and taxes ) og EBITDA (med avskrivninger og nedskrivninger)
 • Gevinst / tap på råvarer og valuta er ytterst aktuelt. Hvordan har selskapene sikret eller ikke sikret seg?
 • Gjeld og likviditet: Klarer selskapet å betjene sine lån? Med obligasjonslån betales det normalt kupong-renter kun en gang per år, ingen avdrag. Men har selskapet god nok likviditet (cash)?
 • Operasjonell drift: Har selskapet måttet permittere eller si opp ansatte? Hvordan er forpliktelsene? Hvordan er ordreinngang og lagre?

Når tallene er offentlig kan man beregning to viktige forhold:

 • Prising av selskapet, uttrykt ved P/E (Price/Earnings) som er aksjekursen delt på resultat per aksje. Veldig forenklet betyr det hvor mye du må betale for å ta del i selskapets verdiskapning. En del sier at P/E på 11 indikerer normalt prising eller rimelige aksjer mens dagens nivåer med P/E lik 17 er høyt. Allikevel hører vi flere analytikere som sier at i mangel på bedre investeringsalternativer (renter) så velger man heller å betale mer og at muligens skal P/E være høyt i lavrente-perioder (dette skal IKKE vi i AksjeNorge konkludere på). En del av selskapene er idag priset til P/E lik 17 og neste år med P/E lik 11. Det er vanlig at P/E for det året man er i er optimistisk og høyere enn det som er for året etter. Husk at aksjemarkedet er drevet av forholdet mellom forventninger til gode resultater og de faktiske resultatene.
 • Resultat per aksje som forkortes EPS (Earnings Per Share), og er det de fleste aksjonærer liker å høre mest om og ofte er grunnlaget for utdeling av utbytte. Ofte uttrykkes EPS i kroner per aksje, eller dollar per aksje (hvis selskapet rapporterer det meste på engelsk.

Hør hva selskapene sier om fremtiden

Samtidig med at alle rapporterer kvartalstall, deler også selskapene nyheter fra selskapet. Det kan være nye kontrakter, hvordan de ser på råvare-markedet fremover, aktiviteten (høy/lav, permitteringer etc) og som regel deler de hvordan de ser på selskapets utsikter de neste kvartalene. De deler også sine tanker om strategien fremover og hva som blir de viktigste driverne fremover. Med en helt ny hverdag grunnet koronaviruset er denne delen antagelig det viktigste å følge med på.

De fleste selskapene inviterer analytikere og journalister til en gjennomgang av tallene og video-opptak av dette finner du sammen med en powerpoint-presentasjon på selskapets nettsider, under Investor Relations eller Om oss / investor  eller om aksjen.

Nedenfor ser du hvor lett du selv kan lese deg opp på et av selskapene, her Yara:

Nedenfor ser du hvordan Norsk Hydro deler informasjonen til aksjonærer (tallene kommer snart).

Kalender og forventninger

Alle meglerhusene tilbyr sine kunder en god oversikt over når de ulike selskapene kommer med tall og hvilke forventninger de har til tallene, ihvertfall hos de selskapene de normalt følger og analyserer. Et eksempel er Morgenrapporten hos DNB – se på side 8 med liste over selskaper, kursmål og forventninger til EPS og P/E.

Etterhvert som selskapene rapporterer sine ferske kvartalstall, vil du straks se at analytikerne justerer sine anbefalinger: Er det en kjøp/hold/selg anbefaling? Endringer i kursmål for aksjen? Hvilke forventninger har de fremover til EPS og PE?

Full oversikt fra Oslo Børs

Det fine med å investere i børsnoterte aksjer eller i aksjefond, er at alle selskapene er pålagt å rapportere resultatene løpende. I Norge er kravet hvert halvår, men de fleste rapporterer for hver kvartal. Tallene kommer som regel 2-3 uker etter siste dag i kvartalet. Som regel er det bankene først, også kommer de store børslokomotivene og til slutt kommer som regel de mindre selskapene eller selskaper har en del utfordringer.

Oslo Børs Finanskalender >

Oslo Børs side for Børsmeldinger > (der tallene annonseres)

Veldig forenklet

Å forstå et selskaps regnskap er ikke så veldig annerledes enn vår egen privatøkonomi. Det handler om å sikre inntekter (idag og i fremtiden), at vi ikke bruker mer enn vi har eller tjener, og at vi holder de (låne)avtaler vi har.

Og hva skjer når tallene deles?

 • Er resultatene bedre enn analytikere og markedet tror, pleier aksjekursene å hoppe opp. Et selskap som taper penger, kan også stige etter presentasjon av tallene fordi tallene kanskje er bedre enn de var tidligere eller hva som var ventet.
 • Er resultatene dårligere enn forventet, pleier kursene å falle. Det kan også skje selv om et selskap tjener mye, men ikke så mye som det var ventet.

Allikevel er det små detaljer og små kommentarer fra selskapet som kan endre dette bildet. F.eks.:

 • Selskapet kommentarer kostnads- og inntektsbilde som mer dystert enn i dag
 • Selskapet mister nøkkel-ansatte
 • Selskapet taper mye penger på områder som ikke er deres kjernevirksomhet (f.eks. et selskap som spekulerer i valuta, eller et legemiddelselskap som taper på oljederivater)
 • Selskapet utsetter satsinger eller investeringer (kan være positivt som en kostnadsbesparelse, men kan også oppfattes som at selskapet har dårlige utsikter)

Hele poenget er: Aksjemarkedet styres av forventninger til fremtiden. Akkurat nå er det vanskelig å se NÅR de ulike tingene kan skje, men mange har gode betraktninger om hva som kan skje, mens de kanskje er litt uenige i når. Investorer er som regel mer optimistiske enn det analytikerne er. Derfor ser vi også at børsene svinger mye.

 

Artikkelen er skrevet av Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge

Forbehold:

Investeringer i aksjemarkedet medfører risiko for tap. Husk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtiden.Vi i AksjeNorge mener ikke noe om når det er gunstig å investere eller hva man skal velge. Vi gir ikke personlige råd men tilstreber å dele kunnskap om aksje- og verdipapirmarkedet.