60.000 nye aksjonærer i år

Med en dobling av unge under 40 år siden januar 2019, er det nå like mange under 40 år som over 60 år.

Normalt har antall nye aksjonærer økt med rundt 1,7% hvert år. Hittil i år er økningen 6,5 % og nå eier mer enn 445.000 nordmenn aksjer og egenkapitalbevis for 104,5 milliarder kroner, basert på data fra Euronext VPS. Det er verdt å merke seg at vi har i tillegg en gruppe investorer som i eier aksjer gjennom custody-kontoer (f.eks. Zero hos Nordnet) og disse synes ikke i denne statistikken. Men vil bildet er det samme: Sterk økning i unge aksjonærer.

Yngre på børs

Tradisjonelt har en typisk aksjonær på Oslo Børs vært mann over 60 år, men med en sterk interesse fra de yngre har dette endret bildet  mye. Nå er det omtrent like mange aksjonærer 18-40 år som over 60 år. Dog er det viktig å merke seg at de eldre er fortsatt de som er investert med størst verdier.

Det er nå 127.530 aksjonærer i alderen 18-40 år og 132.077 i alderen 60-80 år.

 

Kilde rådata: Euronext VPS

Hele Norge øker

Vi ser at antall nordmenn som investerer på børs øker over alt. Størst økning ser vi selvsagt i de største kommunene:

 1. Oslo: 5.088 nye aksjonærer
 2. Bergen: 1.614 nye aksjonærer
 3. Trondheim: 1.151 nye aksjonærer

Deretter kommer de «rikeste» kommunene på rekke og rad: Stavanger, Bærum, Asker etc.

I Oslo eier nå 101.906 personer aksjer og egenkapitalbevis for i snitt 303.584 kr. Fylket med færrest aksjonærer er Nordland, med 14.539 aksjonærer som i snitt også eier for minst, kr 137.718.

Fortsatt en manns-verden

I gjennomsnitt eier nordmenn aksjer og EK-bevis for kr 235.000. Dette er en økning fra første kvartal og følger tett på børsens utvikling. Ved årsskiftet var gjennomsnittet på kr 300.000.

Mens menn eier aksjer og egenkapitalbevis (sparebanker) for i snitt kroner 261.505, eier kvinner de samme verdipapirene for i snitt kr 169.932. Kvinner eier dermed verdipapirer for 35 % lavere beløp i snitt enn menn.

Selskaper

I media har vi kunnet lese om mange småsparere som har tapt store verdier på utvanning ved emisjoner i bl.a. Norwegian Air Shuttle (NAS) og Kongsberg Automotive (KOA). Det er riktig at mange investorer har trukket til disse selskapene i både 2019 og 2020, Det er allikevel verdt å merke seg at i gjennomsnitt er verdiene folk eier i selskapene relativt lave ifht. andre selskaper på børs.

De fleste store selskapene på Oslo Børs har opplevd en stor økning i antall nye aksjonærer, både siste kvartal og siste året. Siden Q2 i 2019 har Norwegian økt med +128%, Aker BP +70%,  DNB med +45%, Mowi +54%. Kongsberg automotive har på ett år økt med 303%. Det er ganske åpenbart at desto høyere mediadekning, desto flere nye aksjonærer. Fortsatt er det slik at nordmenn flest eier mest i de største selskapene:

 • 99.325 eier i Equinor
 • 60.156 eier i Norwegian Air Shuttle
 • 56.335 eier DNB
 • 52.973 eier Norsk Hydro
 • 39.491 eier Telenor

De unge under 40 år sortert på samlede verdier:

 • Equinor kr 870,7 mio fordelt på 21.194 aksjonærer
 • NEL kr 463,0 mio fordelt på 10.993 aksjonærer
 • DNB kr 412,8 mio fordelt på 14.747 aksjonærer
 • AF Gruppen kr 387,8 mio fordelt på 1.363 aksjonærer
 • Aker BP kr 314,8 mio fordelt på 7.714 aksjonærer
 • Veidekke kr 292,1 mio fordelt på 3.24 aksjonærer
 • Norsk Hydro kr 199,2 mio fordelt på 10.351 aksjonærer
 • Pexip kr 192,7 mio fordelt på fordelt på 1.479 aksjonærer

Basert på at vi vet at de fleste av selskapene over har aksjeprogrammer for ansatte, kan vi anta at mange av aksjonærene er ansatt i selskapet, med unntak av NEL og Pexip.

Ser vi på de mest media-omtalte og de unge:

 • Norwegian: 28.394 eier under 40 år eier aksjer for kr 111 mio; gjennomsnittlig kr 3.909 hver seg
 • Kongsberg Automotive: 4. 904 unge under 40 år eier aksjer for 21,4 mio; gjennomsnittlig kr 4.362 hver seg

Grafene under viser NAS, KOA og Equinor: Antall aksjonærer illustrert med søyler og verdier i venstre akse og gjennomsnittlig verdi per aksjonær i hele kroner i linje og høyre akse. Klikk på grafene for større bilde.

Merkur market, mest for gutta

Oslo Børs har tre markedsplasser for notering av aksjer. Mens Oslo Børs og Oslo Axess ansees som fullverdige børsnoteringer, er Merkur Market ofte selskaper som er på vei til fullverdig notering. En av årsakene de ikke er listet på Oslo Børs handler som regel om at de ved børsnotering ikke hadde nok nye aksjonærer eller selskapet har mindre enn 3 års historikk regnskapsmessig. Merkur-selskapene ansees ofte som vekst-selskaper.

På Merkur-listen finner vi bl.a, Kahoot, Quantafuel, Softox og Andfjord salmon. Du ser full liste her >

Privatpersoner eier her aksjer for 2,4 mrd kroner. Generelt er kvinneandelen betydelig lavere i Merkur-selskapene enn på hovedlisten på Oslo Børs. Eksempelvis er det i Kahoot 701 kvinner som eier aksjer mens det er 3.733 menn (som utgjør 84% av aksjonærene; og 90% av verdiene).

Risikovillige investorer

Kapital investert på børs omtales som regel for risikokapital. Det handler om investorer som er villige til å ta risiko fremfor å investere risikofritt (konto). Med siste tids kapital-innhentinger ser vi at investeringsvilligheten er stor både hos små som store aksjonærer. Noe av dette skyldes i stor grad rekordlave renter som forventes være lave lenge, og dermed behovet for investeringsalternativer som kan gi høyere avkastning.

Oslo Børs har tidligere rapportert om mange emisjoner (kapitalinnhenting) til både nye børsnoteringer og i forbindelse med normale emisjoner for å skaffe selskapene likviditet. Hittil i år er mange nye selskaper kommet på en av Oslo Børs markedsplasser og mest kjent er kanskje videokonferanse-selskapet Pexip som fikk mer enn 3.000 nye aksjonærer ved børsnotering ved tilbud av aksjer for ca kr 2 milliarder.

Full oversikt over nye noteringer finner du på Oslo Børs nettsider >

Rapporter og infografikk:

Samleside all statistikk >

Kvartalsrapport for andrekvartal 2020 >

Grafer med utvalgte selskaper >

Mediakontakt

Er du journalist og ønsker en samtale med AksjeNorge om tallene, kontakt daglig leder Kristin Skaug på mobil 41577351 eller e-post kristin.skaug@aksjenorge.no

Eller ønsker du medie-kontakt i Euronext VPS, er dette kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs.

Kilder:

Alle data AksjeNorge bruker som grunnlag for våre kvartalsvis og årlige statistikk knyttet til privatpersoners aksjesparing, er med bakgrunn av tall fra Euronext VPS (Verdipapirsentralen) og Oslo Børs. Hadde vi i tillegg hatt oversikt over privatpersoners beholdninger hos ulike kontorførere på såkalte custody-kontoer (f.eks. Nordnet Zero) hadde vi sett høyere antall privatpersoner.