Januar oppsummert

Årets første måned er over. Oljeprisen var over USD 91 og Equinor er verdt over 800 milliarder kroner. Med høyere renter trekker også verdien av finans-aksjer opp, mens motsatt skjer i vekst-aksjer.

Oslo Børs falt med 2,21 % i januar, mens de internasjonale indeksene falt betydelig mer. Hovedindeksen er ned 5,5% fra toppen i november 2021.

De fleste som investerer i aksjemarkedet er langsiktige, enten de investerer direkte i aksjer på børs eller gjennom aksje- eller indeksfond. Derfor er ikke månedlig avkastning veldig viktig, men allikevel interessant. Det er også nyttig å se at det er vanlig at det svinger noe, selv om 2021 var usedvanlig bra.

Nedenfor ser du månedlig prosentvis utvikling i den norske hovedindeksen OSEBX:

Stor variasjon globalt

De første tre ukene av året var sterkt preget av sektor-rotasjon: At mange investorer valgte å selge seg ned eller ut av vekst-aksjer og mer inn i verdi-aksjer eller sykliske aksjer. Typisk gikk man ut av teknologi og fornybar energi og inn i råvarer og forbruksvarer. Norge er en sterk råvarebørs. Lenge var Norge positiv eller på null, men har siste uken av januar trukket mer ned til tross for høy oljepris.

 

Dårlig start for amerikanske tech-giganter

Apple startet året med historisk høy markedsverdi (og aksjekurs). De påfølgende ukene falt de og resten av teknologi-aksjene. Frykt for høyere renter, lavere vekst, mangel på innsatsfaktorer og skjerpet konkurranse (spesielt for strømmetjenester). Allikevel: Januars siste handledag bød på positivt sentiment og de fleste steg med 3-11 % innenfor dagen og aksjene endel mindre ned enn det så ut som fredag kveld.

Grafen nedenfor er de største tech-selskapene sortert på markedsverdi. Prosentsatsen i rødt viser aksje-avkastningen så langt i 2022:

Plassbytter på den norske topp 15-listen

Børsens fire største selskaper har beholdt plasseringene sine på listen over børsens største selskaper, men Adevinta, Autostore og Tomra med sine kraftige kursfall har flyttet aksjene nedover listen.

Equinor er børsens største selskap. Sluttkursen 31. januar endte på 245,84, men kursen var oppe i historisk høyeste torsdag forrige uke, den 27. januar og da på 259,90. Oljeprisen var da over USD 90.

Yara har økt med 2,2 % i verdi og er nå børsens 5. største selskap (opp fra 7. plass).

Adevinta har falt med 21,1 % i verdi og er nå børsens 8. største selskap (ned fra 5. største)

Stor variasjon i de norske indeksene

Og på grunn av disse store selskapenes markante kursutvikling, er det også store forskjeller i hvordan de ulike indeksene har utviklet seg så langt i 2022:

Vinnerne og taperne så langt i 2022

Flere grafer

Last ned grafene over (pdf) >

Se webinar der aksjesjef Leif Eriksrød beskriver det norske aksjemarkedet >

Sjekk også våre andre januar-artikler med grafer:

Norske kvartalstall >

Om inflasjon og børsuro > 

Om Euronext Growth >

Overblikk over sjømat-sektoren >

Makro: Handelsoverskudd, eksport m.m. >

Holberg-grafen

Visste du at kapitalforvalteren Holberg tilbyr abonnement på sine spennende og svært lærerike grafer. De er helt rå på dette og deler ofte enda flere på twitter.

Sjekk ut Holberg-grafen på nett >

Sjekk ut Holberg-grafen på Twitter >

Kilder

Vi bruker et variert utvalg av data tilgjengelig fra åpne nettsider som Oslo Børs. SSB. Norges Bank. Yahoo Finance. Dagens Industri. CNBC. Bloomberg. I tillegg mottar vi hvert kvartal data på nordmenn med VPS-konto fra Euronext Securities Oslo.

Forbehold

Feil kan forekomme i grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide.

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.