Typiske aksjer småsparere velger

Er du også nysgjerrig på hvilke aksjer andre velger? Når vi ser på tallene, er det typisk de største selskapene og selskaper som er mye i media som har flest aksjonærer.

I Norge har DNB Markets og Nordnet lenge delt hvilke aksjer som er mest populære å selg eller kjøpe hver måned. I og med at disse to meglerhusene er størst på privatmarkedet/småsparere gir deres data god innsikt. Også vi i AksjeNorge deler aksjestatistikk og da hvert kvartal basert på tall fra Euronext Securities Oslo (tidligere VPS). Aksjene med flest privatpersoner på Oslo Børs:

De mest populære aksjene å kjøpe eller selge i august finner du hos:

Hele statistikken fra oss i AksjeNorge, per 1. juli, finner du her >

Amerikanske aksjer

Fredag fortalte den amerikanske nettmegleren Robinhood på CNBC at de fremover skal dele hvilke aksjer som er mest populære blant sine kunder. Vi hører i intervjuet med meglersjefen at også i USA velger privatpersoner å investere i de største selskapene, faktisk 75% av småsparerne velger omtrent de samme store selskapene. Det er spesielt 4 aksjer som folk handler mest, også over tid:  Tesla, Apple, Amazon og Microsoft. Under pandemien fikk vi nye aksjer der investorene både kjøpte og solgte ofte, avhengig av smittesituasjonen. Dette var spesielt aksjer som Zoom, Peleton, famasiselskaper, m.fl.  Se CNBC for Robinhood-intervjuet >

 

Forbehold:

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.