15 desember, 2020 11:00 - 11:45

En grønn bølge har skylt innover finansmarkedne og ESG-faktorene er blitt stadig viktigere. Men hva legger vi i dette og hvordan fungerer dette i praksis? Hør investeringsdirektør Tormod Vågenes i Holbergfondene.

Ofte hører vi at det har skjedd mer på bærekraft de siste to årene enn det har gjort i sum i de 20 årene før. Fra 2021 og de neste årene skal det bli enklere å sortere både selskaper og fond på ulike faktorer knyttet til bærekraft og samfunnsansvar. ESG-faktorene er blitt stadig viktigere.

Hør investeringsdirektør Tormod Vågenes i Holberg om hvordan bruke ESG i praksis når vi snakker om fonds forvaltning.

Meld deg på her >

Tormod Vågenes overtok som investeringsdirektør i Holberg i fjor høst. I seks år tidligere hadde han ansvaret for Holbergs lavrisiko rentefond, noe han har fortsatt fortsette med. Holberg er en uavhengig, aktiv fondsforvalter som ble etablert i 2000. I dag har selskapet 26 ansatte og forvalter til sammen rundt kroner 20 milliarder fordelt på ni aksje- og rentefond.

Du kan stille spørsmål underveis i webinaret. Vi regner med å holde på ca 30 minutter og opptak av webinaret deles på våre sidere senere. Tidligere opptak finner du her >
I tillegg stiller Kristin Skaug fra AksjeNorge.

Har du hørt om Holberg-grafene ? Hver fredag sender de mail til flere tusen nordmenn som ønsker deres temperatur-målinger på markedet, ofte med litt snert.
Sjekk de siste Holberg-grafene her >

Vel møtt!

 

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.