Stiftelsen AksjeNorge er en ikke-kommersielle stiftelse som driftes med finansiell støtte fra sine bidragsytere som også er faglige samarbeidspartnere.

Årskontigent 2023

Hver vår sender vi ut faktura på årlig støtte. Fakturabeløp er definert gjennom tidligere avtale og basert på selskapets størrelse eller antall aksjonærer/medlemmer.

Faktura for 2023 ble sendt i februar.

De fleste av våre støttespillere har vært med oss omtrent siden oppstart i 1993. Det ligger mye god historikk i slik støtte. Det er kun selskaper og organisasjoner som er bidragsytere. Se nederst på denne siden for å se alle som bidrar sammen med deg.

Takk for støtten

Stiftelsen AksjeNorges mandat har aldri vært viktigere med så mange nye privatpersoner som har begynt å investere i aksjer, enten det er hos egen arbeidsgiver, fordi man bare er interessert eller at det er gjort gjennom aksjefond. Selv om vi nylig nådde 560.000 aksjonærer, er det fortsatt slik at de færreste investerer særlig mye av total sparing i aksjemarkedet og går dermed glipp av muligheten til å ta del i utviklingen i norsk næringsliv.

Med ditt selskaps støtte kan Stiftelsen AksjeNorge fortsette kunnskapsarbeidet overfor den norske befolkning, ung som gammel, kvinne som mann. Driften styres nøkternt og Stiftelsens inntekter og bidrag går utelukkende til aktiviteter i forbindelse med kunnskapsarbeid om aksje- og verdipapirmarkedet.

Les mer her på våre nettsider om våre fokusområder. Vi arrangerer mange kurs og deltar som foredragsholder flere ganger i måneden. I tillegg får vi mye oppmerksomhet i media og sosiale medier for vårt ikke-kommersielle arbeide. Alle våre arrangementer er gratis og åpne for publikum. Selv om vi jobber mot hele befolkningen, har vi allikevel gjort noen tilleggsaktiviteter for å stimulere kvinner til å søke mer informasjon om aksjemarkedet. I vår Facebookgruppe for kvinner AksjeJentene har vi nå langt over 40.000 kvinnelige medlemmer.

Kontakt

Har du spørsmål til faktura mottatt, ta kontakt med daglig leder Kristin Skaug på mobil  415 77 351 eller kristin.skaug@aksjenorge.no

Vi har mange gode ideer på aktiviteter vi kan samarbeide på som vi kanskje ikke har prøvd enda, men ikke alltid strekker tiden til ifht å ta initiativ til slike aktiviteter, så ta kontakt så er vi i gang.