Tusen takk til alle som deltok på Den store Aksjekvelden i Bergen 16. oktober 2023

Her er presentasjonene i den rekkefølgen de ble presentert.

DEL 1 Bergen OKTOBER 2023 >

DEL 2 Bergen OKTOBER 2023 >

DEL 3 Bergen OKTOBER 2023 >

Presentasjonene tillates ikke å deles på blogger, andre nettsider og liknende. Dette handler om de ulike foredragsholdernes rett til eget materiale, men spesielt at man ønsker å sikre at det ikke gjengis feil videre.

Forbehold

Vennligst merk at presentasjonen ikke er uttømmende. Presentasjonene skal ikke deles videre, hverken oppdelt, uten forbehold.

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at artikler og seminarer/webinarer er til nytte.