Den store aksjekvelden 2019

Den store aksjekvelden i Trondheim (sep.19): Se en av de andre byene som er ferskere.

Den store aksjekvelden i Bergen >

Den store aksjekvelden i Tromsø >

Den store aksjekvelden i Oslo >

Den store aksjekvelden i Stavanger >

Børs ABC- foredrag

Kurs for NTNU under UKA19: Aksjer på 1-2-3 >

Utvalgte foredrag der AksjeNorge har holdt foredraget

Jus-studentene 4 mars 2020 CF Femmes / Aksjer på 1-2-3 >

DN Kvinner : Cash is Queen – juni 2019 >

SHE Investor (12/11/19): Portfolios, Risk, and Reward >

Nordnet Kvinnekveld høsten 2019> 

Kvinnekveld hos Storebrand – Nordmenns sparevaner 19 nov 2019_web

Tekna UNG – Aksjer på 1-2-3 nov 2019

Vennligst merk at presentasjoner ikke er utfyllende. Presentasjonen kan heller ikke ansees som personlig rådgivning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investeringer i aksjemarkedet kan medføre tap av deler av eller hele beløpet. Derfor er det også viktig å spre risikoen på flere verdipapirer, fortrinnsvis i ulike forretningsområder.