Hvert år får vi en rekke henvendelser fra studenter som skriver oppgaver knyttet til sparing i aksjer eller fond. Vi bistår så langt vi har tid og data.

Allikevel er det mye som ligger tilgjengelig for nedlastning. Her kommer noen tips.

Oslo Børs

Oslo Børs ble kjøpt opp av franske Euronext i 2019. Deres nettsider heter derfor noe med Euronext.

Kurser og overblikk over markedet: https://live.euronext.com/nb/markets/oslo

Hovedsiden om Oslo Børs https://www.euronext.com/en/markets/oslo

VPS-konto og tidligere Verdipapirsentralen

Verdipapirsentralen (VPS) fikk nytt navn i 2022 og heter nå Euronext Securities Oslo, og er eid av Euronext (tidligere Oslo Børs).

Men kontoen der vi har vår beholdning av aksjer kalles fortsatt VPS-konto. Privatpersoner skal ikke ta kontakt med Euronext Securities Oslo, men banken sin som er konforfører.

På nettsidene finner du mye nyttig informasjon, ikke minst kan du logge deg inn (se oppe til høyre på nettsiden for MyVPS) og få oversikt over hvor du har VPS-konto samt se viktige meldinger om selskaper du er investert i. Du finner også kontaktinfo til relevante personer her. https://www.euronextvps.no/ 

Statistikk om beholdning på VPS-konto kan kjøpes av Euronext Securities Oslo. Det er kanskje mest interessant for selskaper som utsteder aksjer / er børsnoterte) og for journalister som skriver saker. Vi vet også at meglerhusene og kapitalforvaltere kjøper data herfra.

AksjeNorge mottar hvert kvartal rådata (på excel) fra Euronext Securities Oslo på nordmenns private beholdninger på VPS-konto. Disse dataene bruker vi til å lage en rapport som du kan laste ned her fra våre nettsider. Vi kan ikke videresende deg rådata vi har mottatt. Du finner vår statistikk her >

Europeiske børser

EFES: En organisasjon der europeiske børser er medlemmer https://www.fese.eu/ På disse sidene finner du mye statistikk om antall selskaper, antall børsnoteringer etc. I tillegg informasjon om EU-regler og annet nyttig.

Lenker til europeiske børser:

Euronext: Nederland/Amsterdam, Bruxelles/Belgia, Dublin/Irland, Milano/Italia (Tidligere Boursa Italia), Paris/Frankrike, Oslo/Norge

 

NBNBNBNB: Siden er under oppbygging og fylles med informasjon løpende.