Ved å investere i aksjer får du som privatperson muligheten for økt avkastning på sparepengene dine. Du får også muligheten til å  ta del i norsk verdiskapning og tilegne deg kunnskap underveis. Å spare i aksjer er med andre ord både en spennende og lønnsom måte å spare på.

Hva er en aksje?

Aksjer er eierandeler i et selskap. Aksjer kan enten kjøpes direkte fra selskapet når dette gjennomfører en kapitalutvidelse (emisjon), eller de kan kjøpes fra eksisterende eiere i det såkalte andrehåndsmarkedet.

Dette gir deg rett til en andel av overskuddet i selskapet og i de fleste tilfeller stemmerett på selskapets generalforsamling, samtidig som din investering følger kursutviklingen i selskapet.

Hvorfor investere i enkeltaksjer?

Aksjesparing har vist seg å være en lønnsom spareform over tid for folk flest. Undersøkelser viser som regel alltid at aksjesparing er lønnsomt over tid. Fra begynnelsen av 1980-tallet og frem til i dag har børsnoterte aksjer gitt en årlig gjennomsnittsavkastning på over 12 prosent.

På en annen side er det også risiko knyttet til sparing i aksjer og i andre verdipapirer. Størrelsen på risikoen henger som regel sammen med mulighetene for avkastning.

Nyttige tips til når du skal investere i aksjer.

Hvordan handle aksjer?

Du kan handle aksjer gjennom en bank eller megler. Hvor vidt du ønsker å snakke med en megler eller handle selv gjennom en nettmegler eller din nettbank er helt opp til deg og hvor mye informasjon og veiledning du trenger. Men merk at det koster penger å handle aksjer og at det ofte er billigere å handle gjennom nettet på egenhånd.

Når man skal bestemme seg for om man skal plassere en del av sparepengene i aksjemarkedet, er det noen overveielser man må foreta på forhånd. Det er viktig at man har en konkret plan for sparingen. Det innebærer blant annet en vurdering av hvor mye penger man har til rådighet, hvor lenge disse midlene kan bindes opp i markedet og hvor stor risiko man er villig til å ta.

Uansett hvilke kanal du velger for å handle vil det bli etablert en handelskonto for deg, i tillegg til en konto hos den norske Verdipapirsentralen (VPS), hvor alle privatpersoner har sin egen oversikt over alle aksjer de eier. Les mer om VPS

Hvordan finner jeg riktig informasjon?

Informasjon er et nøkkelbegrep for den som skal inn i aksjemarkedet. Jo bedre og mer korrekt informasjon man har, jo bedre forutsetninger.

For å finne informasjon om aksjer og aksjemarkedet er det mange gode kilder å velge mellom. Din egen bank eller megler vil trolig ha analyser av både selskaper og bransjer tilgjengelig for sine kunder. I tillegg er det flere nettsider som tilbyr relevant informasjon. Ikke minst vil et hvert selskap som er notert på Oslo Børs tilby investorer egen informasjon om selskapet.

Det viktigste er at du bruker et utvalg av kilder for å danne deg et helhetlig bilde av både markedet, bransjen og selskapet selv.

Se AksjeNorge’s oversikt over et utvalg informasjonskilder