Merkur er interessant

Hittil i år har vi opplevd en stor tilstrømning av nye selskaper som noteres på vekst-markedsplassen Merkur Market på Oslo Børs. For både norsk næringsutvikling og investorene er det bra og viktig at nye selskaper noteres og sikres bedre tilgang til kapital.

Innlegg skrevet av Kristin Skaug, daglig leder i Stiftelsen AksjeNorge

I dagens utgave av Dagens Næringsliv kan man lett få forståelsen av at undertegnede er negativ til Merkur-selskaper. Det medfører ikke riktighet. Spørsmålet fra journalisten handlet om mulige risikofaktorer ved at så mange uerfarne privatpersoner går inn i nye aksjer som normalt er relativt ukjente for de fleste.
Les artikkelen i DN her >

Jeg advarer derfor uerfarne investorer i å kaste seg inn i aksjer uten å ha nødvendig og viktig kunnskap om selskapene. Det er viktig å forstå hva selskaper driver med og hvordan de på sikt skal bli lønnsomme for sine aksjonærer. Uansett hva du velger å investerer i, er det klokt å sikre deg noe kunnskap først.

Vi vil alltid ha noen småsparere som tar uforholdsmessig høy risiko eller handler uten å kunne nok, men jeg har allikevel et inntrykk av at de fleste er kjent med den risikoen de tar. Jeg tror det handler mer om at flere har fått øyne opp for aksjemarkedene og de muligheter det kan gi over flere år.

Det viktig å merke seg at Stiftelsen AksjeNorge hverken gjør aksjeanalyser eller gir personlige råd om hva folk kan investere i. Vi jobber med å dele innsikt og kunnskap om aksjer og verdipapirmarkedene. Vi har ingen preferanser på hverken selskaper, meglerhus eller børser, eller om selskaper, sektorer eller markedet er overprisen eller underpriset. Dette får man gode råd om gjennom finansaktørene.

Ulike børs-markedsplasser

Men det er ikke til å stikke under en stol at noen selskaper, noen sektorer og noen markedsplasser medfører høyere risiko enn andre.

Det er en kjent sak at selskaper på NOTC (unoterte listen) har lavere likviditet og dermed kan være utfordrende om man ønsker å kjøpe eller selge aksjer hurtig. Informasjonsstrømmen er heller ikke like god som blant børsnoterte selskaper.

På Oslo Børs kan selskapene noteres på 3 ulike markedsplasser, hvorav to er fult regulerte markedsplasser. Dette er Oslo Børs og Oslo Axess. I tillegg etablerte Børsen en ny markedsplass for 6 år siden kalt Merkur (skifter snart navn til Growth). Merkur markedsplass fungerer som en light-versjon av fullverdig børsnotering, men selskapene må allikevel følge et strengt regelverk fulgt opp av Børsen.

Børsdirektør Øivind Amundsen har ved flere anledninger påpekt at de ønsker å sikre god kvalitet på selskaper som noteres på alle børsens markedsplasser, Merkur inkludert:

– Men vi har strammet inn opptakskravene. Vi har en felles interesse sammen med rådgiverne og tilretteleggerne av å gjøre en god vurdering av dem som vil noteres. Ingen tjener på å notere et selskap som får juling på børsen, sier Amundsen til Dagens Næringsliv.

Muligheter og risiko

I aksjemarkedet handler det om kalkulert risiko. Vi ønsker ikke høyere risiko enn vi kan få betalt for. Og vi snakker om at aksjeinvesteringer er risikokapital. Hvis ingen vil investerer, vil heller ikke selskaper ha viktig tilgang på kapital for å kunne gjennomføre sine vekst-planer. Næringslivet er avhengig av kapital og investorene er avhengig av å ha et bredt investeringsunivers.

Merkur-selskapene er i utgangspunktet selskaper som er i vekstfase. Noen er kommet lengre enn andre og har allerede i dag fått avtaler men trenger kapital for å levere på avtalene, mens andre er i en fase der de bygger opp produksjonsanlegg og teknologi for fremtidig inntektsstrøm. Og dette bør man som aksjeinvestor sette seg inn i før man investerer, slik at man forstår hva det er som kan påvirke aksjekursen og fremtidig avkastning.

Det er viktig å merke seg at en stor andel av de nye noterte Merkur-selskapene planlegger fullverdig børsnotering allerede til neste år.

Bruk de neste ukene til å bli kjent med nykommerne etter hvert som de vil levere rapporter fra 3. kvartal. Du finner finanskalenderen her >

Husk at aksjer notert på Merkur Market er da notert på en såkalt «ikke-regulert markedsplass» og kan ikke legges i en Aksjesparekonto. Du må derfor ha en normal aksjehandelskonto for dette (koster vanligvis ikke noe å opprette).

Relevante artikler

Det er skrevet mye i media, hos Oslo Børs, meglerhusene og av oss i AksjeNorge om de nye selskapene, om både mulighetene og risiko. Nedenfor deler finner du noen artikler jeg mener bør leses/høres.

Oslo Børs har skrevet en rekke interessante artikler:

Aksjer på Merkur Market verdt kr 100 mrd >

Dobling av grønne børsverdier >

Stor tilstrømning av nye selskaper på børs >

AksjeNorge artikler du bør lese:

Slik finner du selskapene før de går på børs >

Nå kommer kvartalstall – dette betyr resultatvarsel >

Aksje-ekspertenes tips til kvartalstallene >

Generelt anbefaler jeg å bruke litt tid på nettsidene til banke/megleren din. Der finner du analyser og gode råd. Mange publiserer morgenrapporter og ukesporteføljer du kan bli inspirert av.

Synes du det er vanskelig å velge aksjer å investere i, kan aksjefond være et glimrende alternativ der du får spredt risikoen og noen velger aksjer for deg (og de andre som er medeiere av fondet).

Lykke til!

Kristin Skaug, 16. oktober 2020

Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge (foto: AksjeNorge)