På årets aksjekvelder samlet vi 2.300 aksje-interesserte nordmenn. Fikk du ikke sett KLP sitt foredrag, eller ønsker å se det igjen? Vi har spilt det inn!

På høstens aksjekvelder har vi hatt over 20 forskjellige analytikere, forvaltere og andre investeringseksperter på scenen. Nå kan du også se de andre foredragene!

KLP Kapitalforvaltning: Myte-knusing rundt indeksfond

Joakim Embu er aksjeforvalter i KLP og han opplever at mange mener mye om indeksfond. Vet du egentlig hva indeksfond er og hvordan forvalteren av ett av Norges mest populære fond investerer? Hør og se forvalteren i foredraget!

KLP var invitert med på scenen som en av stiftelsen AksjeNorges faste støttespillere. KLP er også representert i styret til stiftelsen.

Forbehold

Foredragene ble filmet 20.-21. november 2023 etter AksjeNorges arrangementer «Den store aksjekvelden» høsten 2023, i Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning Det kan forekomme feil og mangler i videoen. Denne videoen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må også sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt eller investeringer. Det vi sier i foredrag og skriver på våre nettsider er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

 

Om AksjeNorge

AksjeNorge er en ikke-kommersiell stiftelse som deler kunnskap om verdipapirmarkedet, primært det regulerte markedet for aksjer og fond. Vår daglig drift er finansiert gjennom økonomisk støtte fra en rekke nordiske banker, meglerhus, forvaltere, organisasjoner og børsnoterte selskaper. Les mer på www.aksjenorge.no