Stiftelsen AksjeNorge jobber hele året med større og mindre prosjekter.

Hovedformålet med våre prosjekter er å dele kunnskap om aksje- og verdipapirmarkedet. Målgruppen for prosjektet må passe inn under én av våre allerede tre hoved målgrupper:

 • Befolkningen generelt
 • Elever i videregående skole og studenter
 • Ansatte i selskaper med aksjeprogrammer

Faste arrangementer hvert år:

Alle våre arrangementer finansieres med økonomisk støtte fra stiftelsens bidragsytere eller andre som er tilstede på scene og/eller med stand.

Den store Aksjekvelden:

Gratis aksjekvelder i 5 storbyer på høsten (okt-des). I samarbeid og med økonomisk støtte fra stiftelsens bidragsytere tilstede på kveldene, på scenen og/eller stand. Før pandemien deltok mer enn 3.500 deltagere fysisk på disse aksjekveldene. Under pandemien har vi tilbudt webinarer som et alternativ.

Den store Selskapskvelden:

Gratis seminar i Oslo på våren der Oslo Børs og AksjeNorge inviterer til en kveld med 8 børsnoterte selskaper på scenen og 3-4 analytikere med sine betraktninger. Oslo Børs dekker majoriteten av kostnadene men vi mottar også økonomisk støtte fra stiftelsens bidragsytere tilstede. De siste årene har vi hatt ca 750 deltagere.

Arendalsuka:

Vi hadde i 2023 stand i Pollen der alle kunne møte fageprsoner og stille spørsmål om sparing, pensjon, aksjer og fond. I tillegg avholdt vi i 2023 to arrangementer i samarbeid med Sparebanken Sør. Det vurderes stand og arrangementer også i 2024.

Den store Fondsdagen (vurderes 2024)

Gratis seminar/dag/kveld/webinarserie/fysisk. En rendyrket dag med fokus på sparing i nettopp fond, enten det er aksjefond, indeksfond, kombinasjonsfond eller rentefond. Vi skal snakke om de ulike fondstypene, allokering, rebalansering, bærekraft m.m. Vi håper å kunne gjennomføre dette i mai/juni i Oslo. Stiftelsens samarbeidspartnere vil inviteres innmed scene og stand.

Aksjetraderen (vurderes 2024):

Gratis seminar i Oslo med livestream og opptak, på våren. Så vel børsnoterte selskaper på scenen som 3-4 analytikere med sine betraktninger.

Viktige løpende aktiviteter:

 • Aktuelle markedswebinarer med våre samarbeidspartnere. Korte kunnskapsdrypp med aktuelle temaer. Deles på nett. Inntil 1.000 deltagere på direktestrømming.
 • Kvartalsvis og årlig statistikk om nordmenns sparing i aksjer og egenkapitalbevis. Kommer ca uke 1-2 etter endt kvartal. Deles med støttespillere, media og egne følgere.
 • BØRS ABC: Skolebesøk, høyskolebesøk og deltagelse på webinarer og podcasts, med formål å dele kunnskap om aksjer og verdipapirer.
 • Global Money Week – en uke med fokus på sparing for unge. I samarbeid med OECD. Gjennomføres siste uken før skolene tar påskeferie 2024.

Løpende aktiviteter:

 • Aktuelle webinarer og kommunikasjon på våre flater (nettside, sosiale medier og nyhetsbrev)
 • Revidere og lage ny utgave av heftet «Aksjer for alle» (blir et større prosjekt 2022/2023)
 • Jobber med nytt konsept om å lage 2-3 video-serier som kan omtales som hhv. Aksjeskolen, Renteskolen, Fondsskolen og Makroskolen
 • En serie med nye hefter om aksjer og verdipapirer (Temaer: Grunnleggende, trading, sparing for barn og pensjon)
 • Videre-utvikling av vårt aksjespill for VGS-elever
 • Webinarer og podcast
 • Lage nye aksjequiz’er
 • Weboptimalisering av nettsidene (får ekstern bistand)
 • Generelt kommunikasjonsmateriell tilpasset ulike målgrupper.

Tidligere prosjekter:

Allmennopplysningsprosjektet «Egen pensjonskonto – dine valg avgjør pensjonen«, ble avsluttet høsten 2021 og var finansiert av Finansmarkedsfondet. Kunnskapsopplegg ifm lansering av Egen pensjonskonto januar 2021. Inkluderer video, spørreundersøkelse, pensjonsquiz, m.m.

«Kvinnekveld om aksjer, bærekraft og pensjon – et pilotprosjekt» – et kvinneevent for å synliggjøre og teste egne kvinnekvelder om aksjer og sparing i verdipapirer. Finansiert av Finansmarkedsfondet i 2018/2019.

«Aksjemarkedet på 60 minutter» – opplæringspakke med bl.a. animert video, aksjequiz etc. Finansiert av Finansmarkedsfondet, i 2016/2017.

«Aksjer for alle«, et hefte om aksjer og verdipapirer, utviklet i samarbeid med Oslo Børs. (2015/2016)

«Finansiell forståelse» – en spørreundersøkelse i samarbeid med OECD, finansiert av Finansmarkedsfondet, i 2015/2016.