Presentasjoner på denne siden er av eldre dato og dermed utdatert når det kommer til grafer, data og andres anbefalinger. Merk at AksjeNorge ikke gir personlige råd om investeringer.

 

Til innlegg om aksjer hos seminar med NorQuant 30. mars 2022:

AksjeNorge presentasjon NorQuant 30mars2022 (pdf)

Til Aksjekurs med DNB Markets 16 februar 2022: DNB aksjekurs intro 16feb22

 

Litt funfact om hva som skjer på 1 minutt i løpet av børsens åpningstid

Webinarer vinteren 2020/2021

På grunn av korona har vi brukt ulike verktøy for våre webinarer. Nedenfor finner du kun de vi har brukt ganske nylig eller der digital løsning ikke delte foil-settet.

Kvinnedagen 8.mars 2021:

Introkurs aksjefond 8 mars 2021

Introkurs Aksjer og Aksjehandel 8 mars 2021

 

Tidligere kurs:

Danske Bank – Aksjekurs for nybegynnere 9 feb 2021 >

Webinarer med sektor-presentasjoner desember 2020 med DNB, ODIN og Holberg >

PWC Kvinnenettverk 25 nov 2020

Vennligst merk at presentasjoner ikke er utfyllende. Presentasjonen kan heller ikke ansees som personlig rådgivning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investeringer i aksjemarkedet kan medføre tap av deler av eller hele beløpet. Derfor er det også viktig å spre risikoen på flere verdipapirer, fortrinnsvis i ulike forretningsområder.