Global Money Week (GMW) arrangeres årlig og er arrangert i 176 land og engasjert mer enn 100 millioner barn og ungdom. AksjeNorge er driver for aktivitetene i Norge.

Global Money Week er et globalt initiativ i regi av OECD og deres område der det jobbes med styrking av den økonomiske forståelsen Child & Youth Finance International (CYFI).

For 2024 skjer aktivitetene skjer 18. – 22.mars. Det meste vil skje web-basert men godt planlagte skolebesøk vil være mulig.

Dette er åttende året på rad AksjeNorge arrangerer Global Money Week i Norge, selv om pandemi-årene ble i mindre omfang, naturlig nok.

Med våre aktiviteter under Global Money Week ønsker vi å skape engasjement hos barn og unge, primært i ungdomsskolen og på videregående. Husk allikevel: Det er ingen aldersgrense for å lære barn om personlig økonomi.

Tema for 2024 er “Protect your money, secure your future”

Det er lett å la seg påvirke. Unge mennesker er spesielt utsatte for økonomisk svindel på grunn av deres begrensede økonomiske kompetanse og erfaring. Årets tema fokuserer på disse utfordringene. Det kan handle om alt fra identitets-tyveri til å bruke usikre banker. De norske bankene er underlagt et strengt regelverk og tilsyn, mens det er et større problem med de internasjonale aktørene som ikke er underlagt de samme reglene. Vi ser at unge i økende grad søker seg til usikre handelsplattformer og svært risikable investeringsobjekter. Vårt fokus vil rette seg mot disse utfordringene knyttet til sparing og investeringer.

Vi vil de neste månedene jobbe med informasjonsmateriell for bruk i klasserommet eller i hjemmet med egne barn og ungdommer.

Foreløpig er temaet på norsk: «Beskytt sparingen din, sikre din fremtid».

«Learn. Save. Earn.»

Dette er Global Money Weeks motto gjennom de siste 7 årene, og bedre forklart på norsk:.

  • Lære – Lære å håndtere penger klokt og bygge grunnlaget.
  • Spare – Forstå verdien av å spare for å få gode sparevaner for fremtiden.
  • Tjene – Forstå hvordan få inntekt, lære mer om forholdet mellom inntekt og utgift.

Initiativet har som mål å sette fokus på finansiell kunnskap og lære unge mennesker om penger, det å skape seg en inntekt, komme i jobb og spare, gjennom engasjerende aktiviteter i klasserommet, i grupper eller i hjemmet.

Det er primært lærere vi henvender oss til, men foreldre oppfordres også til å ta økonomi-praten over middagsbordet. Forskning viser nemlig at barn som tidlig lærer om økonomi og starter sparing fast, har bedre forutsetninger for å bringe gode økonomiske vaner videre som voksne. Og visste du at flere gutter enn jenter sier de lærer om økonomi hjemme?

Skap rom for diskusjon og refleksjon

Det er begrenset hva man rekker på en skoletime, men ungdom er kloke og nysgjerrige. Det er tross alt bedre å så noen frø, enn ingen. Det er flere forslag i materialet vi deler her. Finn det du tror vil passe dine elever, eller bruk det som inspirasjon. Noe av materialet er utviklet av GMW internasjonalt og var opprinnelig på engelsk og tilpasset en global økonomi, og det kan med fordel justeres noe ifht. norsk velferdsøkonomi. Annet er laget av AksjeNorge eller andre organisasjoner her i Norge.

Det er når elevene får jobbe med personlig økonomi i praksis, at vi ser læringen får effekt. Så gjør rom for gruppearbeid og diskusjon! Lykke til!

 Se tidligere materiale her >

Ønsker dere å få skolebesøk?

Tidligere år har AksjeNorge sammen med Oslo Børs, invitert samarbeidsskoler med elever i VG2 og VG3 til omvisning av børsbygget og presentasjoner av både børs og finansmarkedene. Børs-bygningen er en arbeidsplass for over 100 personer og har derfor begrenset med besøksmuligheter, men allikevel er det mulig i perioder. Men vi i AksjeNorge kan også komme til deres skole , primært i Videregående skole, i Oslo eller i kort nærhet til Oslo.

Det er begrenset hvor mange vi rekker å møte denne uken, men «først til mølla»-prinsippet gjelder, så ta kontakt på kristin.skaug@aksjenorge.no for å melde din interesse. Vi gjør skolebesøk ellers i året også.

Sosiale medier

Hvis dere deler aktiviteter dere gjør i sosiale medier så bruk gjerne de internasjonale hashtag’ene #GlobalMoneyWeek2024 og #GMW2024. På samme hashtags kan du se hva andre gjør.

Lykke til og husk å ha det gøy!

 

Kontakt

Daglig leder i AksjeNorge: Kristin Skaug
kristin.skaug@aksjenorge.no