Første Statistikk første kvartal 2017 – AksjeNorge